Güneş Enerjisi Santrali

500 KWP GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

TOSBİ FVGS, güneş enerjisinden elektrik üretiminin yaygınlaştırılmasında Türkiye ve İzmir için bir örnek teşkil etmektedir.


Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) tarafından İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’na 2012 yılı “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri” Mali Destek Programı’na sunulan ve bu program kapsamında %66’lık bir hibe oranıyla desteklenen “TR31/12/YE02/0008” referans numaralı “Tire Organize Sanayi Bölgesi Güneş Enerjisi Santrali” projesi ile 500kWp kurulu gücündeki arazi uygulamalı Fotovoltaik Güç Santrali (FVGS)’nin kurulumu tamamlanmış, 01.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen geçici kabul ile santral, elektrik üretimine başlamıştır.


  • TOSBİ FVGS ile yıllık ortalama 800.000 kWh elektrik üretilmektedir.  
  • TOSBİ Fotovoltaik Güç Sistemi’nin yılda 4393 saat çalışması (%19 kapasite faktörü) ve bu sayede yıllık 500 ton sera gazı azaltımının (CO2 sakınımı) gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.   
  • Tire Organize Sanayi Bölgesi’nin idari yapılarının, arıtma sisteminin ve Tosbi çevre aydınlatmalarının yıllık 620.000kWh olan elektrik enerjisinin ihtiyacının kurulan ve devreye alınan TOSBİ FVGS ile karşılanması öngörülmektedir.

Benzer İÇERİKLER