Kalite


VİZYONUMUZ

Çevreye duyarlı,verdiği hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini sürekli arttıran, sanayici sorunlarına çözüm üreten dünyaca tanınan, üretim, ihracat, teknoloji ve istihdam merkezi olmak. 

MİSYONUMUZ

Katılımcılarımızın işlerini geliştirmelerine, sorunlarının çözümlenmesine ve tanıtımlarına katkıda bulunmak. Türkiye ve Dünyadaki OSB’ler ile işbirliği içinde olmak.Türkiye’nin sanayi politikalarının belirlenmesinde etkin rol oynamak. Katılımcılarını eğitim, araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına teşvik etmek.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


Benzer İÇERİKLER