YILLIK İŞLETME CETVELİ HAKKINDA SANAYİCİLERİMİZE ÖNEMLİ UYARI

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından,her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2018 yılı  Yıllık İşletme  Cetvelinin ,Nisan 2019 ayı sonunu beklemeden,Bakanlığın http://sanayisicil.sanayi.gov.tr  internet adresi 'Sanayi Sicil Bilgi Sistemi' başlıklı bölümüden elektronik ortamda verilmesi gerekmektesir.Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası uygulanacaktır.

http://sanayisicil.sanayi.gov.tr

Benzer İÇERİKLER